22 czerwca 2018 roku opublikowano wymogi techniczne dla kas online

Kryteria techniczne dla kas fiskalnych online

Kiedy piszemy o przepisach fiskalnych, zazwyczaj mamy na myśli regulacje, które w jakimś stopniu dotykają podatników, czyli użytkowników kas i drukarek rejestrujących. W tym przypadku jest jednak nieco inaczej… Nowe Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, jest ważne przede wszystkim dla polskiej branży fiskalnej. To dzięki niemu producenci będą mogli zacząć wprowadzać na rynek modele online.

Czas na pierwsze kasy online!

W sumie od jakiegoś czasu wiadomo już, w jaki sposób będą działały nowe kasy rejestrujące, które mają funkcjonować w ramach systemu fiskalizacji online. Dlaczego w takim razie wspomniane modele nie są jeszcze dostępne na rynku? Odpowiedź jest prosta – dotychczas nie było oficjalnych przepisów, które pozwalałyby producentom rozpocząć tworzenie urządzeń z dodatkowymi funkcjami. Dlatego też opublikowanie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, można uznać za moment przełomowy. 22 czerwca 2018 roku nowe przepisy zostały oficjalnie ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP. Natomiast wejdą w życie po upływie 14 dni, czyli na początku lipca br. Wtedy też producenci technologii sprzedaży będą mogli zacząć zgłaszać się do Głównego Urzędu Miar – w celu uzyskania homologacji dla urządzeń online.

Innymi słowy, na razie wszystko wydaje się iść w tym kierunku, że nowe kasy rejestrujące faktycznie pojawią się na rynku w drugiej połowie 2018 roku. Warto też podkreślić, iż zgodnie z przygotowywaną nowelizacją ustawy VAT, część przedsiębiorców wdroży obowiązkowo urządzenia online do 31 grudnia br. A trudno przecież byłoby kupić i zainstalować coś, co w ogóle nie jest dostępne w sprzedaży. Każda kasa rejestrująca, która jest oferowana przez dystrybutorów technologii sprzedaży, musi bowiem posiadać ważną homologację Głównego Urzędu Miar.

Co zaoferują urządzenia nowego typu?

Przy okazji dzisiejszego wpisu warto przypomnieć, na czym będą polegały najważniejsze „nowości” w kasach fiskalnych online. Wspomniane urządzenia zaoferują przede wszystkim transmisję danych do systemu nadzorowanego przez organy skarbowe. CRK, czyli Centralne Repozytorium Kas, pozwoli zaś na analizowanie tych informacji i skuteczniejsze kontrolowanie polskich podatników.

Ważną funkcją urządzeń online będzie też realizowanie paragonów fiskalnych w formie cyfrowej. Przedsiębiorcy zostaną zobligowani do wystawienia i przesłania elektronicznego dokumentu wtedy, gdy klienci wyrażą chęć otrzymania takiego dowodu sprzedaży. Co za tym idzie, podstawową formą wystawiania paragonów pozostanie ich papierowy wydruk.

Ponadto, każda kasa fiskalna online będzie posiadała ustandaryzowany protokół komunikacyjny, dzięki któremu zagwarantuje współpracę z terminalem płatniczym. To rozwiązanie ma się przyczynić do popularyzacji transakcji elektronicznych w Polsce. Obecnie bowiem tylko wybrane kasy rejestrujące mogą się komunikować z terminalami do kart płatniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż CAPTCHA *