Ciąg dalszy modyfikacji ustawy VAT: kara za brak przeglądu kasy fiskalnej

Kara za brak przeglądu kasy fiskalnej

Zlecenie przeglądu technicznego kasy, który jest przeprowadzany przez serwisanta z ważnymi uprawnieniami, to jeden z obowiązków właściciela urządzenia fiskalnego. Podatnik musi pamiętać o tym, aby obowiązkowa kontrola danego modelu odbywała się nie rzadziej niż co 2 lata. A w przyszłości do dopilnowania tych formalności ma „zachęcić” grzywna, która będzie groziła za brak ważnego przeglądu technicznego.

Na czym polega sprawdzenie urządzenia rejestrującego?

Sama procedura przeglądu technicznego jest przeprowadzana przez serwisanta, który posiada ważne uprawnienia (przyznawane przez producenta danego urządzenia). Podczas tego typu kontroli sprawdzane są różne elementy techniczne kasy lub drukarki, mające wpływ na poprawność działania technologii sprzedaży. W szczególności są to: program pracy i program archiwizujący, stan obudowy, stan pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego, funkcjonowanie akumulatora, wyświetlaczy czy mechanizmu drukującego. Na koniec serwisant dokonuje odpowiedniego wpisu w książce danego urządzenia rejestrującego. W adnotacji tej znajdzie się wynik przeglądu oraz ewentualne sugestie pokontrolne.

O ile od strony technicznej za sprawdzenie kasy odpowiedzialny jest serwisant, o tyle już samo zlecenie przeglądu należy do obowiązków podatnika. Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, każde urządzenie, które jest wykorzystywane do prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonów fiskalnych, trzeba poddawać kontroli nie rzadziej niż co 2 lata. Część przedsiębiorców decyduje się nawet na częstsze zlecanie przeglądów technicznych, np. raz na rok. Po sprawdzeniu kasy zyskują oni bowiem gwarancję, że stosowany model działa poprawnie i pozwala na prawidłowe rejestrowanie obrotu. Warto też podkreślić, że niektóre modele urządzeń rejestrujących oferują skorzystanie z funkcji przypomnienia o zbliżającym się przeglądu. Takie rozwiązanie z pewnością pomaga w dopełnieniu formalności.

Co się zmieni po nowelizacji ustawy VAT?

Nowelizacja ustawy VAT jest obecnie szykowana w związku z wprowadzeniem w Polsce systemu fiskalizacji online. We wspomnianym dokumencie pojawią się zapisy, które częściowo zdefiniują nowy porządek prawny. Okazuje się jednak, że modyfikacje w przytoczonych przepisach nie będą dotyczyły wyłącznie kas rejestrujących online. W projekcie Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji 19 grudnia 2017 roku, znajdziemy też zapisy, które odnoszą się bezpośrednio do obowiązkowych przeglądów technicznych.

Pisząc wprost, ustawodawca planuje wprowadzenie kary finansowej dla tych przedsiębiorców, którzy nie zlecają sprawdzania swoich urządzeń w odpowiednich odstępach czasowych lub w ogóle zaniechają tej konieczności. W takich przypadkach kara miałaby wynosić 500 zł. A byłaby ona nakładana przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, na podstawie kontroli książki serwisowej danego modelu lub sprawdzenia rejestru zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas. Następnie podatnik musiałby wpłacić wspomnianą kwotę na rachunek bankowy US.

 

Projekt zmian w ustawie VAT jest dostępny tutaj. A warto go szczegółowo przeczytać także ze względu na planowane zmiany w systemie fiskalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż CAPTCHA *