Czy do końca 2018 roku część podatników wymieni obecne kasy fiskalne?

Opóźnienia w pracach nad nowelizacją ustawy VAT

Pytanie postawione w tytule tego wpisu może zdziwić niektórych czytelników. Od dawna wiadomo przecież, że projekt nowelizacji ustawy VAT zakłada, iż część podatników zacznie korzystać z kas fiskalnych online najpóźniej od 1 stycznia 2019 roku. W większości przypadków będzie to też związane z koniecznością wymiany dotychczasowych urządzeń rejestrujących. Obecnie jednak wspomniany termin nie wydaje się tak pewny. A wszystko przez opóźnienia w pracach legislacyjnych.

Kto jako pierwszy miał wymienić urządzenie?

Zgodnie z ostatnim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, jeszcze pod koniec 2018 roku wybrane grupy przedsiębiorców miały obowiązkowo zacząć korzystać z urządzeń fiskalnych online. A konkretnie podatnicy, którzy:

  • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
  • zajmują się dostawą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

W przypadku obydwu grup przedsiębiorców, terminem granicznym miał być 1 stycznia 2019 roku. Teraz jednak wspomniana data wydaje się mocno wątpliwa. Zasady dotyczące wymiany urządzeń fiskalnych miały zostać określone w nowelizacji ustawy VAT, która… miała wejść w życie 1 października 2018 roku. Bez tych przepisów uruchomienie całego procesu zastępowania dotychczasowych kas modelami online nie będzie możliwe. A jak informuje serwis fiskalne.com, nowe regulacje prawne nie wejdą w życie w planowanym terminie (do 1 października 2018 roku zostało raptem kilka dni). I przede wszystkim to może wpłynąć na zmianę daty wymiany urządzeń fiskalnych w ogólnie pojętej branży motoryzacyjnej. W szczególności przemawiałby za tym fakt, że podatnicy będą mieli mniej czasu na dopełnienie wszystkich formalności. Na razie nie ma jednak oficjalnej informacji w tej sprawie.

Dlaczego przepisy nie zostały przyjęte przez Sejm?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach już kilka miesięcy temu trafił do Sejmu RP. Początkowo nic nie wskazywało na to, że dojdzie do opóźnień w pracach legislacyjnych nad tym dokumentem. Kluczowe okazało się jednak to, iż w połowie września 2018 roku Komisja Finansów Publicznych odwołała swoje posiedzenie w tej sprawie. Przez to również Sejm nie mógł się zająć projektem nowelizacji ustawy VAT w planowanym terminie (podczas wrześniowego posiedzenia). A bez wiążącej decyzji parlamentu nowe przepisy fiskalne nie mogą wejść w życie.

Warto też przypomnieć, że nowelizacja ustawy VAT nie będzie dotyczyła wyłącznie wymiany dotychczasowych urządzeń rejestrujących. W omawianym akcie prawnych pojawi się szereg innych, równie istotnych zapisów. Bez niego nie będzie możliwe m.in. uruchomienie Centralnego Repozytorium Kas czy zdefiniowanie ulgi za instalację urządzenia online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż CAPTCHA *