Nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w życie 1 maja 2019 roku

Przyjęto nowelizację ustawy o VAT

System kas online zostanie wprowadzony w Polsce dopiero wtedy, gdy zaczną obowiązywać nowe przepisy fiskalne w sprawie nowego rozwiązania technologicznego i prawnego. Kluczowe jest z pewnością znowelizowanie ustawy o podatku od towarów i usług. A do tego ma dojść 1 maja 2019 roku.

Nowe przepisy przegłosowane w Sejmie

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadza przepisy dotyczące m.in. kas fiskalnych online, trafiła do Sejmu RP niemal rok temu. W ostatnich miesiącach doszło jednak do opóźnień w pracach legislacyjnych. W związku z tym, dopiero niedawno nowe przepisy fiskalne zostały przegłosowane przez posłów – podczas posiedzenia Sejmu, do którego doszło 15 marca 2019 roku. Teraz nowelizacja ustawy o VAT trafiła do Senatu. Jeżeli przejdzie pozytywnie ten etap legislacyjny, niezbędny będzie już tylko podpis Prezydenta RP. Zgodnie z obecnymi założeniami, nowe przepisy fiskalne mają zacząć obowiązywać od 1 maja 2019 roku.

Powołanie Centralnego Repozytorium Kas

W nowych przepisach fiskalnych znajdziemy szereg regulacji prawnych, które odnoszą się do urządzeń rejestrujących online. Niewątpliwie bardzo ważne są zapisy dotyczące Centralnego Repozytorium Kas. Nowelizacja ustawy o VAT powołuje ten system teleinformatyczny i ustanawia jego nadzorcą szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Warto przypomnieć, o jakim narzędziu w ogóle mówimy. To właśnie do Centralnego Repozytorium Kas będą przesyłane informacje z urządzeń rejestrujących online. System nadzorowany przez szefa KAS pozwoli zaś nie tylko na przechowywanie danych, ale też na ich przetwarzanie i analizowanie. Ustawodawca przewiduje, że dzięki temu dojdzie do znacznej poprawy ściągalności należnych podatków. Co więcej, również samo kontrolowanie przedsiębiorców ma być szybsze i mniej uciążliwe.

Kiedy pojawią się urządzenia fiskalne online?

Wejście w życie omawianej tu nowelizacji ustawy o VAT będzie równoznaczne z możliwością wprowadzenia na rynek kas fiskalnych online. Wcześniej oczywiście każde urządzenie tego typu otrzyma homologację GUM, czyli Głównego Urzędu Miar. Bez tego nie zostanie dopuszczone do oficjalnej dystrybucji. Wiadomo także, że w ostatnich miesiącach producenci technologii sprzedaży zaczęli już przygotowywać się do zmian w przepisach. Można więc założyć, że pierwsze kasy fiskalne online pojawią się na rynku niedługo po wejściu w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Osobną kwestia jest to, że przepisy dopiero co przegłosowane przez posłów zakładają stopniowe wycofywanie ze sprzedaży dotychczasowych urządzeń rejestrujących. Kasy z kopią papierową będą dostępne na rynku jedynie do końca sierpnia 2019 roku, natomiast te wyposażone w moduły elektronicznej kopii paragonów – do końca grudnia 2022 roku. Innymi słowy, w przyszłości w ofertach dystrybutorów technologii sprzedaży znajdziemy wyłącznie urządzenia fiskalne online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż CAPTCHA *