Popularyzacja e-płatności. Jak wpłyną na to kasy fiskalne online i nowe przepisy?

Obrót bezgotówkowy - przepisy i kasy fiskalne online

Urządzenia służące do akceptowania płatności elektronicznych można dziś spotkać w coraz większej liczbie polskich firm. Ustawodawcy zależy jednak na tym, aby w najbliższym czasie jeszcze bardziej wzrosło znaczenie obrotu bezgotówkowego w naszym kraju. A zapewnią to zarówno nowe regulacje prawne w sprawie e-płatności, jak i kasy fiskalne online. Co więcej, od stycznia 2018 roku przedsiębiorcy mogą już przystępować do programu „Polska Bezgotówkowa”.

Współpraca kas online z terminalami płatniczymi

Warto przypomnieć, że jedną z podstawowych funkcjonalności, która znajdzie się w każdej kasie fiskalnej online, będzie jednolity protokół komunikacyjny do współpracy z terminalami płatniczymi. W ten sposób dojdzie do ustandaryzowania sposobu wymiany danych pomiędzy obydwoma typami urządzeń. W rezultacie, wszyscy przedsiębiorcy, którzy wdrożą kasy nowego typu, zyskają również gwarancję, że ich urządzenia rejestrujące będą mogły współpracować z instrumentami do akceptowania e-płatności.

Do niedawna wydawało się, iż decyzja w sprawie wdrożenia terminala płatniczego również w przyszłości okaże się dobrowolna. Innymi słowy, że przedsiębiorca będzie mógł zainstalować takie urządzenie lub nie. Nowe przepisy w sprawie e-płatności, nad którymi pracuje obecnie ustawodawca, mają jednak zmienić te założenia…

Akceptowanie e-płatności będzie obowiązkowe?

Pod koniec listopada 2017 roku okazało się, że Ministerstwo Rozwoju pracuje nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych. Informacje o nowych przepisach odbiły się wtedy szerokim echem w mediach. Nie powinno to dziwić, gdyż przewiduje się w nich m.in. zobligowanie wybranych grup przedsiębiorców do stosowania terminali płatniczych lub innych urządzeń, które zagwarantują przyjmowanie e-płatności. Niemniej, minie jeszcze trochę czasu, zanim wspomniane regulacje wejdą w życie. Znajdują się one dopiero na samym początku całego procesu legislacyjnego. Ponadto, konkretne rodzaje działalności gospodarczych, w których posiadanie terminala płatniczego stanie się koniecznością, zostaną wskazane w oddzielnym Rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki.

Na czym polega program „Polska Bezgotówkowa”?

„Polska Bezgotówkowa” do program zarządzany przez Fundację o takiej samej nazwie. Jest on skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, które dotychczas nie zdecydowały się jeszcze na wdrożenie terminala płatniczego. Ponadto, program powstał z inicjatywy różnych instytucji, m.in. organizacji Visa i Mastercard oraz agentów rozliczeniowych. Swój udział w tym przedsięwzięciu miały również Związek Banków Polskich i Ministerstwo Rozwoju. A co zyskają przedsiębiorcy, którzy zdecydują się przystąpić do programu „Polska Bezgotówkowa”? Przede wszystkim 12 miesięcy bez kosztów związanych z użytkowaniem terminala płatniczego (licząc od daty wdrożenia urządzenia). Warto też podkreślić, że z takich warunków będą mogły skorzystać firmy, które posiadają maksymalnie 5 placówek.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż CAPTCHA *