Procedura fiskalizacji kasy online. Co dziś o niej wiadomo?

Fiskalizacja kasy fiskalnej online

Jak powszechnie wiadomo, instalacja kasy rejestrującej w przedsiębiorstwie – zarówno pierwszego modelu, jak i kolejnego – wymaga od podatnika dopełnienia konkretnych formalności. Ważnym etapem wspomnianego procesu jest z pewnością fiskalizacja, czyli uruchomienie urządzenia w trybie fiskalnym. Czego dotyczą pozostałe obowiązki i do jakich zmian w instalacji kasy dojdzie po ustanowieniu systemu online?

Jak instalacja urządzenia wygląda obecnie?

Aktualnie wszystkie procedury, składające się na instalację kasy fiskalnej w danej firmie, są zdefiniowane przez Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. W dokumencie tym można przeczytać, że wspomniany proces składa się z kilku etapów. Na początku podatnik musi poinformować naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o planowanej liczbie kas oraz miejscach ich instalacji (dla działalności mobilnej będzie to adres firmy). Takie zawiadomienie należy złożyć co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem rejestracji sprzedaży przy zastosowaniu danego urządzenia. Następnie przedsiębiorca musi zadbać o to, aby jego kasa została uruchomiona w trybie fiskalnym…

Fiskalizacja urządzenia rejestrującego to jednorazowa czynność, którą może wykonać wyłącznie serwisant z ważnymi uprawnieniami (przyznawanymi przez producenta danego modelu). Jej celem jest zsynchronizowanie modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy. Co ważne, po przeprowadzeniu fiskalizacji, przedsiębiorca musi poinformować o tym fakcie właściwy US – w terminie 7 dni od daty wykonania tej usługi. Ponadto, uruchomienie danego urządzenia w trybie fiskalnym pozwala już podatnikowi na rejestrowanie obrotu i wystawianie paragonów. Niemniej, do zakończenia procesu instalacji niezbędne jest jeszcze otrzymanie z Urzędu Skarbowego numeru ewidencyjnego kasy. Zgodnie z przepisami, wspomniany „kod” należy umieścić na obudowie urządzenia.

Uruchamianie kasy online w trybie fiskalnym

Przepisy w sprawie nowych kas rejestrujących mają zmienić m.in. sposób przeprowadzania fiskalizacji takiego urządzenia. Za wykonanie tej usługi nadal będzie odpowiedzialny serwisant z ważnymi uprawnieniami. Jednakże, już w momencie fiskalizacji dojdzie do pierwszego połączenia urządzenia online z Centralnym Repozytorium Kas. Co więcej, model uruchamiany w trybie fiskalnym automatycznie otrzyma indywidualny numer ewidencyjny. Co takie rozwiązania będą oznaczały dla przedsiębiorców, którzy w niedalekiej przyszłości zaczną instalować technologie sprzedaży nowego typu?

Po pierwsze, w przypadku kasy rejestrującej online zniknie konieczność zawiadomienia właściwego Urzędu Skarbowego o procedurze fiskalizacji. Urzędnicy otrzymają po prostu taką informację za pośrednictwem nowoczesnego systemu teleinformatycznego. Po drugie, US nie będzie już wysyłał do podatnika osobnego pisma z numerem ewidencyjnym. Innymi słowy, system fiskalizacji online przyczyni się do uproszczenia obowiązkowych procedur, które towarzyszą instalacji kasy rejestrującej w firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż CAPTCHA *