System kas fiskalnych online – podstawowe informacje

Różne są powody wprowadzenia w Polsce systemu kas online. Z pewnością ma to związek z rozwojem współczesnych technologii – zarówno tych wykorzystywanych w handlu, jak i rozwiązań pozwalających np. na przechowywanie ogromnych ilości danych. Innymi słowy, jedną z przyczyn jest chęć dostosowania polskiego systemu fiskalizacji do bieżących czasów i osiągnięć technicznych. Ale na tym nie koniec. Istotnych powodów jest znacznie więcej.

Kasy fiskalne online – nowe przepisy

Systemu urządzeń fiskalnych online nie da się wprowadzić tak po prostu – bez odpowiednich regulacji prawnych. A podstawową barierą jest funkcjonalność obecnych kas rejestrujących. Pisząc wprost, nie wszystkie modele umożliwiają aktualnie działanie w ramach planowanego systemu. Ustawodawca nie wymagał bowiem, aby dotychczasowe urządzenia fiskalne obsługiwały interfejsy niezbędne do transmisji danych online. Wszystko jednak zmieni się wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Nowe przepisy sprawią, że od modeli dopuszczonych do eksploatacji zacznie się wymagać znacznie więcej, niż do tej pory. Wszystkie kasy, które trafią na rynek także w 2019 roku, będą musiały zapewniać stałą transmisję informacji do centralnego repozytorium Ministerstwa Finansów. Wspomniany resort zyska dzięki temu możliwość skuteczniejszego monitorowania polskich podatników. Obowiązkowa stanie się także współpraca urządzeń rejestrujących z terminalami płatniczymi. Co więcej, po wprowadzeniu systemu online, w firmach działających na terenie Polski zaczną pojawiać się kasy, które zagwarantują realizowanie e-paragonów fiskalnych.

Terminal płatniczy do każdej kasy rejestrującej

Nie wszystkie kasy fiskalne, które są obecnie dostępne na polskim rynku, zapewniają współpracę z terminalami płatniczymi. Wspomniane wcześniej Rozporządzenie Ministra Rozwoju sprawi jednak, że wymiana danych pomiędzy obydwoma rodzajami urządzeń stanie się standardem. Ponadto, współpraca tego typu będzie się odbywała za pośrednictwem jednolitego protokołu komunikacyjnego.

Dlaczego ustawodawcy zależy na tym, aby do każdej kasy fiskalnej można było podłączyć terminal płatniczy? Odpowiedź jest prosta – wpłynie to na ograniczenie tzw. szarej strefy, rozwój nowoczesnych form handlu oraz zmniejszenie wydatków na administrację. A to z kolei przełoży się na lepszą ściągalność podatków i oszczędności dla budżetu państwa. Niewykluczone wręcz, że celem, w osiągnięciu którego ma pomóc łączenie kas fiskalnych z terminalami płatniczymi, jest stopniowe odejście od finalizowania transakcji przy użyciu banknotów i bilonu. Obrót bezgotówkowy jest bowiem tańszy w obsłudze i łatwiejszy do nadzorowania.

E-paragon – elektroniczny dowód sprzedaży

Przy omawianiu podstawowych informacji o systemie kas fiskalnych online trudno pominąć zagadnienie, które jest związane z paragonami elektronicznymi. To właśnie nowe rozwiązania technologiczne, jak również odpowiednie regulacje prawne, pozwolą na zgodne z przepisami i skuteczne realizowanie wspomnianych dokumentów. Innymi słowy, za sprawą systemu online przedsiębiorca, posiadający kasę rejestrującą dostosowaną do nowych wymogów technicznych, na życzenie nabywcy będzie musiał wystawić i przesłać e-paragon fiskalny. Natomiast klient zyska możliwość wygodnego i bezpiecznego archiwizowania dokumentów tego typu, np. w zasobach swojej poczty elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż CAPTCHA *